fbpx

La present Política de Privadesa i cookies (d’ara endavant, la “Política de Privadesa”) proporciona informació detallada sobre com Nona bcn utilitza i protegeix les seves dades personals quan navega pel nostre lloc web (d’ara endavant, el “Lloc web”) , així com dels drets que li assisteixen sobre aquest tema.
Aquesta Política de Privadesa resulta aplicable al tractament de les dades personals que vostè ens proporcioni o que obtinguem de vostè quan accedeixi i utilitzi el Lloc web, ja sigui per navegar per est, adquirir els nostres productes o serveis, sol·licitar informació, posar-se en contacte amb nosaltres o fer ús de les funcionalitats i serveis disponibles en el Lloc web.
Nona bcn respecta el seu dret a la privadesa i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la seva normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que pugui modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46 / CE (“Reglament General de protecció de dades” – RGPD), aplicable a partir del 25 de maig de 2018, així com qualsevol altra norma que pugui desenvolupar-ho o complementar-ho en un futur.
Li recomanem que revisi detingudament la nostra Política de Privadesa per assegurar-se que comprèn com s’utilitzaran les seves dades personals a navegar pel lloc web.

A l’efecte de la present Política de Privadesa, el responsable del tractament de les dades personals és Nonabcn Belts SL, amb domicili social en Travessia St. Sebastià, 3 baixos 08700 Igualada (Barcelona), i amb NIF B-65175564

Si vostè té alguna pregunta o desitja rebre més informació sobre el tractament o la protecció de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol de les següents vies:
Nona bcn
Adreça postal: Travessia St. Sebastià, 3 baixos 08700 Igualada
Correu electrònic: nona@nonabcn.com

Una dada personal és tota la informació sobre una persona física identificada o identificable.

Per a les finalitats establertes en aquesta política de privadesa, NONA BCN, recull i tracta les dades personals que es detallen a continuació:
a. Dades identificatives, nom, cognoms, document d’identitat (nombre o codi d’identificació fiscal, nombre d’identificació d’estranger, passaport o permís de residència).
b. Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon fix, número de telèfon mòbil.
c. Dades transaccionals: informació sobre compres, comandes, contractes, facturació i cobrament, mètodes de pagament i qualsevol dada relativa a les seves transaccions amb nosaltres.
d. Dades electròniques: adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del com s’accedeix al Lloc web, dades de navegació, activitat en el Lloc web.
NONA BCN no recull intencionadament informació sobre menors d’edat, tret que compti amb el consentiment exprés dels seus progenitors o responsables legals. Vostè garanteix ser major de 14 anys. Si té constància o sospita que NONA BCN, disposa de dades personals de menors d’edat, per favor, posi’s en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels canals indicats en la secció 3 d’aquesta Política de Privadesa “QUI ÉS EL SEU CONTACTE EN NONA BCN PER A la PROTECCIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS? “i es procedirà a la seva eliminació.

NONA BCN, recull i tracta les dades personals que vostè voluntàriament ens proporciona a través de la seva interacció amb el nostre Lloc web, en concret:
• En demanar-nos informació sobre els nostres productes i serveis
• En subscriure’s a la nostra Newsletter
• En donar-se d’alta com a usuari registrat del nostre Lloc web
Únicament estarà obligat a proporcionar les dades personals que siguin necessaris perquè NONA BCN pugui prestar-li els serveis o posar a la seva disposició les funcionalitats del Lloc web que vostè hagi sol·licitat.
Per exemple, si vostè desitja rebre la Newsletter de Nona bcn, serà necessari que ens proporcioni el seu correu electrònic.
Si ens sol·licita informació o si desitja que ens posem en contacte amb vostè, haurà de facilitar-nos les dades de contacte necessaris a aquests efectes.
En als formularis disponibles en el Lloc web s’assenyalaran amb 1 asterisc (*)els camps que siguin d’emplenament obligatori. En cas de no facilitar la totalitat de les dades obligatòries o si rebem qualsevol resposta anormal o incorrecta, no podrem atendre la seva sol·licitud o prestar el Servei o funcionalitat corresponent.
Vostè garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.
Per navegar pel Lloc web no és necessari que proporcioni les seves dades personals. No obstant això, quan visita el nostre Lloc web, Nona bcn recull la següent informació, automàticament a través de cookies i altres tecnologies de seguiment, segons la configuració específica del seu navegador: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus i idioma del navegador, domini a través del com s’accedeix al Lloc web, dades de navegació, activitat en el Lloc web.
En general, les dades personals que ens proporciona i que obtenim de vostè s’utilitzen per processar les seves sol·licituds i transaccions, per proporcionar-li un servei d’alta qualitat i per informar sobre oportunitats que creiem que seran del seu interès.
Les finalitats específiques per les quals tractem les seves dades personals es detallen a continuació:
-Per proporcionar-li informació sol·licitada per vostè, inclosos pressupostos de productes i serveis. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
-Per remetre-li el nostre butlletí / Newsletter amb informació, promocions, campanyes i notícies sobre productes i serveis de Nona bcn i productes i serveis de tercers comercialitzats i distribuïts per Nona bcn . En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
-Per donar-ho d’alta com a client, processar les seves transaccions, gestionar la relació contractual amb vostè, donar-li accés a l’àrea privada de client, remetre-li la informació pertinent sobre productes i serveis, facturació, cobraments i pagaments, processar les transaccions i mètodes de pagament i qualsevol comunicació de servei o relacionada amb el seu contracte i transaccions, administració de programes de fidelització, descomptes i promocions i realització d’enquestes de satisfacció o relacionades amb els productes i serveis comercialitzats i distribuïts per Nona bcn . En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és, l’execució del contracte de venda de productes o prestació de serveis amb Nona bcn.
-Si presta el seu consentiment, amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials dels nostres productes i serveis i dels productes i serveis de tercers comercialitzats i distribuïts per Nona bcn, fer-li arribar les nostres publicacions, enquestes d’opinió, informació promocional i publicitària, cupons, ofertes (incloses ofertes personalitzades) i recomanacions de productes i serveis propis i de tercers comercialitzats i distribuïts per Nona bcn, d’acord amb els seus interessos i sobre la base d’un perfil elaborat per nosaltres, per telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS i MMS. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
-Per garantir la seguretat del nostre lloc web i de la informació. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim a proporcionar un entorn segur i evitar danys als sistemes de Nona bcn i a la informació dels seus usuaris, així com l’accés no autoritzat i l’ús indegut dels mateixos.
Quant a les finalitats de l’ús de les cookies. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.
Quan la base del tractament sigui el consentiment, vostè podrà revocar a qualsevol moment enviant-nos una comunicació a nona@nonabcn.com, indicant la seva direcció a efectes de comunicacions i proporcionant els detalls necessaris per processar la sol·licitud.
Recordi que rebre informació comercial no és essencial per mantenir la relació que tenim amb vostè. Si prefereix no rebre comunicacions comercials, podrà informar-nos a qualsevol moment per les vies indicades o bé donar-se de baixa a l’enllaç que es facilita a aquests efectes en les comunicacions comercials per correu electrònic que rebi o, si les comunicacions es remeten per altres mitjans, mitjançant el procediment que s’indiqui a aquests efectes.
En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?
Nona bcn no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzats per establir, desenvolupar o acabar una relació contractual amb vostè. En cas que usem aquests processos en un cas particular, li mantindrem informat i li comunicarem els seus drets sobre aquest tema si així ho prescriu la llei.
Tindrà lloc l’elaboració de perfils?
Per poder oferir-li productes i / o serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari, podrem elaborar un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Només utilitzem, transferim o compartim dades personals amb tercers en els termes descrits en aquesta Política de Privadesa. NONA BCN no ven ni lloga les seves dades personals a tercers i només les comunicarà a persones o entitats si obtenim el seu consentiment previ o en compliment o de conformitat amb la legislació aplicable quan aquest consentiment no sigui necessari per a una transferència específica.
Compartirem o donarem accés a tercers a les seves dades personals quan fer-ho sigui necessari per aconseguir un dels objectius que es descriuen a continuació i de conformitat amb la legislació vigent:
1.    Els nostres proveïdors. NONA BCN comunicarà o permetrà l’accés a les seves dades personals a empreses que ens presten serveis sota un contracte, quan sigui necessari per al compliment de les finalitats descrites en la secció 7 d’aquesta Política de Privadesa: serveis de plataforma web, gestió de comandes i transport, processament de pagaments, distribució de correus electrònics, call-center, serveis de posicionament web, màrqueting i organització de campanyes promocionals. Si algun d’aquests proveïdors de serveis necessita accedir a les seves dades personals, els utilitzen únicament per prestar-nos un servei i d’acord amb les nostres instruccions. També els hem requerit que mantinguin la confidencialitat i seguretat de les dades i tornin o destrueixin les dades quan ja no necessitin.
2.    Accés a Zona Privada. Per a la gestió de l’accés a l’àrea privada del Lloc web, i de mantenir el correcte funcionament dels serveis oferts als clients, NONA BCN revela al titular tota la informació relacionada amb activitats del compte del client: contractació de serveis, cobraments , pagaments, enviaments …
3.    Obligacions legals: NONA BCN podrà comunicar les seves dades personals quan la cessió estigui autoritzada per llei o sigui necessària per donar compliment a una obligació legal, incloent la cessió a les autoritats competents, jutges i tribunals.

NONA BCN adopta les mesures tècniques i organitzatives adequades de conformitat amb la normativa vigent per protegir les seves dades personals contra qualsevol ús indegut, destrucció, pèrdua, modificació accidental o il·lícita, divulgació o accés no autoritzat, incloses aquelles necessàries per tractar qualsevol sospita de violacions de dades.
El Lloc web disposa d’un sistema de permisos, mitjançant usuari i contrasenya, mitjançant el qual només els usuaris autoritzats podran accedir a l’àrea privada. NONA BCN no utilitzarà mai aquesta informació per a cap ús diferent del seu manteniment, la gestió de la relació comercial amb vostè, o la prestació dels serveis disponibles en la mateixa.
Vostè es compromet a conservar i utilitzar el nom d’usuari amb la diligència deguda. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, vostè ha d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya, evitant l’ús d’aquesta per a altres persones. En conseqüència, vostè és l’únic responsable de la utilització que es faci de la seva contrasenya, amb completa indemnitat per NONA BCN
Si té coneixement o sospita de l’ús de la seva contrasenya per tercers o que es pot estar produint un ús indegut de dades personals o un accés no autoritzat a aquestes dades, li preguem que ens ho faci saber al més aviat possible a través de qualsevol dels canals indicats en la secció 3 d’aquesta Política de Privadesa.

NONA BCN conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per complir amb les finalitats per les quals van ser recollits, sempre que no exerciti el seu dret de supressió o de revocar el seu consentiment.
Després seran bloquejats, tret que la llei requereixi o permeti un període de conservació més llarg (per exemple, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions); en aquest cas, es conservaran degudament bloquejats durant el temps necessari abans de procedir a la seva eliminació.
Per determinar un període adequat de conservació de les seves dades, apliquem els següents criteris:
-Les dades necessàries per facilitar-li informació sol·licitada per vostè, inclosos pressupostos de productes i serveis, es conservaran durant el temps necessari per atendre i processar aquestes peticions, d’acord amb les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
-Les dades necessàries per remetre-li la Newsletter es tractaran tant no revoqui el seu consentiment i ens comuniqui el seu desig de no seguir rebent-la, d’acord amb les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa .
-Les dades de registre a la nostra Àrea Privada es conservaran durant el temps de vigència del contracte de servei, mentre no es doni de baixa l’accés a l’àrea privada, d’acord amb les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
-Les dades relacionades amb l’adquisició de productes i serveis de NONA BCN en el marc d’una relació contractual, es conservaran durant el temps de vigència del contracte de servei, d’acord amb les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
-Les dades necessàries per atendre les seves peticions relacionades amb els serveis de NONA BCN es conservaran durant el temps necessari per atendre i processar aquestes peticions, d’acord amb les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
-Quan hagi consentit rebre comunicacions comercials, es conservaran mentre no revoqui el seu consentiment i ens comuniqui el seu desig de no seguir rebent-les, d’acord amb les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
-Quan s’instal·lin cookies en el seu dispositiu, les dades es conservaran d’acord amb els requisits legals aplicables i les recomanacions emeses per les autoritats competents.

-Quan s’instal·lin cookies en el seu dispositiu, les dades es conservaran d’acord amb els requisits legals aplicables i les recomanacions emeses per les autoritats competents.

De conformitat amb la normativa aplicable, vostè té una sèrie de drets en relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals. L’exercici d’aquests drets serà gratuït per a vostè, excepte en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per a les repetitives.
Aquests drets són els següents:
-Dret d’informació: Vostè té dret a ser informat de manera concisa, transparent, comprensible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les seves dades personals.
-Dret d’accés: Vostè té dret a sol·licitar-nos a qualsevol moment que li confirmem si estem tractant les seves dades personals, al fet que li facilitem accés a les seves dades ja la informació sobre el seu tractament i obtenir una còpia de les dades. La còpia de les seves dades personals que li facilitem serà gratuïta si bé la sol·licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta al cobrament d’una quantitat raonable basada en els costos administratius. Per la nostra banda, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat o requerir-li més informació que sigui necessària per gestionar la seva sol·licitud.
-Dret de rectificació: Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzats o incomplets que li concerneixin. També podrà sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
-Dret de supressió -dret a l’oblit-: Vostè té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals quan, entre altres motius i sempre que es realitzi un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits i no es tracti sobre fets o successos d’actualitat i prevalgui el dret a la informació. No obstant això, aquest dret no és absolut, per la qual cosa NONA BCN podrà seguir mantenint les dades degudament bloquejades en els supòsits previstos per la normativa aplicable.
-Dret a limitar el tractament: Vostè té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, la qual cosa significa que podrem seguir emmagatzemant-los, però no seguir tractant-los si es compleix alguna de les següents condicions:
Que vostè impugni l’exactitud de les dades, durant un termini de temps que permeti al responsable verificar l’exactitud d’aquestes dades.
El tractament sigui il·lícit i vostè s’oposi a la supressió de les dades i, en el seu lloc, sol·liciti la limitació del seu ús.
NONA BCN ja no necessiti les dades per a les finalitats del tractament, però vostè els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Vostè s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de NONA BCN prevalen sobre els seus.
-Dret a la portabilitat de les dades: Vostè té dret al fet que les seves dades siguin transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
-Dret d’oposició: Aquest dret li permet oposar-se al tractament de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. No podrem atendre al seu dret únicament quan tractem les seves dades en cas que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
-Dret a revocar el consentiment: En els casos en què hàgim obtingut el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació amb determinades activitats (per exemple, amb la finalitat d’enviar-li informació comercial), podrà retirar-ho a qualsevol moment.
-Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control: Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades es poden consultar en http://www.agpd.es.
Podrà exercir els seus drets enviant-nos una comunicació a nona@nonabcn.com acompanyant un document acreditatiu de la seva identitat i proporcionant els detalls necessaris per processar la sol·licitud.

Les COOKIES i altres tecnologies de seguiment, entre altres finalitats, ens permeten recordar les seves preferències i reconèixer-ho en successives visites. Això s’aconsegueix emmagatzemant en el seu equip certa informació.
Què és una cookie?
Una cookie és un dispositiu que es descarrega en l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperades per l’entitat responsable de la seva instal·lació.
Les COOKIES formen part del lloc web. Quan vostè accedeix al lloc web, est fa que el navegador creu en el seu dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon, etc.) petits fitxers amb informació necessària per al funcionament del lloc web. Aquests arxius (que són les COOKIES) formen part de la tecnologia necessària per al correcte funcionament del lloc web i no són inherentment perjudicials.
Les COOKIES s’instal·len i emmagatzemen en el seu dispositiu i permeten seguir el rastre de la seva activitat en Internet.
Pot desactivar completament l’ús de COOKIES a l’apartat de configuració del seu navegador. Pot desactivar les COOKIES, però el Lloc web o algunes de les seves seccions podrien no funcionar.
Quin tipus de COOKIES utilitzem?
Segons l’entitat que les gestioni, les COOKIES poden ser:
• COOKIES pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’interessat des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
• COOKIES de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les COOKIES.
El lloc web utilitza tant COOKIES pròpies com de tercers.
Segons el termini de temps que romanen activades:
• COOKIES de sessió: Són un tipus de COOKIES dissenyades per demanar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p. ex. una llista de productes adquirits).
• COOKIES persistents: Són un tipus de COOKIES en les quals les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i es pot accedir i es poden tractar durant un període definit pel responsable de la cookie, i que pot variar d’uns minuts a diversos anys .
El lloc web utilitza tant COOKIES persistents com COOKIES de sessió.
Para quines finalitats poden ser utilitzades les COOKIES del Lloc web?
• COOKIES tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que contingui com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
• COOKIES de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix al servei, etc.
• COOKIES d’anàlisi: Són aquelles que permeten al seu responsable, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquest tipus de COOKIES s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
• COOKIES publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en què es mostren els anuncis.
• COOKIES de publicitat del comportament: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, els espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes COOKIES emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció de l’usuari.
El lloc web utilitza COOKIES per a les finalitats esmentades.
Arxius de registre.
Cada vegada que accedeix a la nostra web, el seu navegador d’internet ens transmet determinats dades d’ús per motius tècnics que s’emmagatzemen en arxius de protocol, coneguts com a arxius de registre. Aquestes dades d’ús són els següents: data i hora d’accés al nostre web; nom de la web consultat; adreça IP del seu ordinador o dispositiu mòbil; adreça de la web des de la qual ha accedit a la pàgina web; volum de dades transferides i nom i versió del seu navegador.
L’anàlisi dels arxius de registre ens ajuda a millorar els nostres productes d’internet i facilitar la seva consulta, buscar i eliminar errors ràpidament i controlar les capacitats del servidor.
Plugins socials.
Un “plug-in” o complement és una aplicació (o programa informàtic) que es relaciona amb una altra per agregar-li una funció nova i generalment molt específica.
Balises web i seqüències de comandos incrustades.
Les balises web (web beacoms, web bugs, fars web …) i les seqüències de comandos incrustades són altres tecnologies que utilitzem en el Lloc web, així com en alguns dels nostres correus electrònics i anuncis.
Les balises web (o “etiquetes”) són fragments de codi de programació que s’inclouen en el Lloc web, correus electrònics i anuncis per informar pimes (les empreses que ens ajuden a realitzar les nostres operacions) que aquestes pàgines web, correus electrònics o anuncis han estat vists o s’ha fet clic sobre les seqüències de comandos incrustats són fragments de codi de programació que s’inclouen en el Lloc web per mesurar l’ús d’aquestes pàgines web, com per exemple en quins vincles es fa clic sobre ell.
Utilitzem aquesta informació per millorar el lloc web i adaptar-ho als temes que probablement li interessin més, i per realitzar estudis de mercat.
Pot desactivar les funcions de seqüència, com el llenguatge Javascript en el seu navegador (consulti la funció d’ajuda del seu navegador). Recordi que si desactiva per complet les funcions de seqüència, és possible que els llocs web de Tova no funcionin correctament.
Com puc desactivar les COOKIES?
Pot configurar el navegador perquè rebutgi totes les COOKIES. No obstant això, és possible que algunes característiques o serveis de la web no funcionin correctament sense COOKIES. La majoria de navegadors permeten desactivar completament les COOKIES, per la qual cosa podrà triar a qualsevol moment què COOKIES vol que funcionin en aquest lloc web modificant la configuració del seu navegador. Pot trobar més informació en la configuració del seu navegador.

NONA BCN podrà modificar la Política de Privadesa per adaptar-la a les modificacions que puguin produir-se en el Lloc web o en relació amb el tractament de les seves dades personals. En aquest cas, NONA BCN es posarà en contacte amb vostè a través dels canals de comunicació habituals i amb antelació suficient per notificar-li les modificacions pertinents i li remetrà la política de privadesa actualitzada.
Les versions actualitzades i anteriors de la Política de Privadesa es trobaran disponibles a tot moment en el Lloc web.

Close

Nona|bcn

Cinturones lujo.

Close
Cart (0)

No hi ha productes a la cistella. No hi ha productes a la cistella.

Nona|bcn

Cinturones lujo.Currency
Language