fbpx

Avís legal i condicions

1. Objecte i àmbit d’aplicació.
Les presents condicions generals de contractació i utilització del lloc web (en endavant, les Condicions Generals), tenen per objecte regular la informació subministrada al lloc web www.nonabcn.com i les transaccions comercials que es desenvolupin entre NONA BCN Belts SL i els seus usuaris i clients.

La navegació per part d’un usuari a la botiga en línia de www.nonabcn.com com l’adquisició de qualsevol dels productes oferts en ella per part d’un client suposen l’acceptació de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals. NONA BCN Belts SL es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís modificar les Condicions Generals mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al lloc web de manera que puguin ser conegudes per endavant pels usuaris i clients.

Si tens alguna pregunta relacionada amb les Condicions Generals o la Política de Privacitat pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte.

2. Informació subministrada al lloc web.
NONA BCN Belts SL es reserva el dret de modificar l’oferta comercial (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) presentada a www.nonabcn.com en qualsevol moment. Fem tots els esforços perquè la informació continguda en el lloc web sigui veraç i no inclogui errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, procedirem immediatament a la seva correcció.

D’existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, li comunicarem aquest error i el client tindrà dret a reconfirmar la seva comanda al preu correcte o bé a desistir de la seva compra sense cap cost per part seva.

Si no aconseguim posar-nos en contacte amb tu, la comanda es considerarà cancel·lat i es reemborsaran íntegrament les quantitats que haguessin estat abonades.

NONA BCN Belts SL no és responsable ni directament ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes comercialitzats en el lloc web. A causa de la naturalesa oberta d’aquest lloc web ia la possibilitat que es produeixin errors en l’emmagatzematge i transmissió d’informació digital, no garantim la precisió i seguretat de la informació transmesa o obtinguda per mitjà d’aquesta pàgina web llevat que s’estableixi expressament el contrari en la mateixa.

3. Responsabilitat de NONA BCN Belts SL
Els usuaris i clients assumeixen tota la responsabilitat derivada de l’ús del nostre lloc web. En aquest sentit, accepten que NONA BCN Belts SL no serà responsable, directament o indirectament, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la utilització del lloc web i, especialment, de la suplantació de la identitat efectuada per un tercer o qualsevol utilització fraudulenta de la targeta. Vostè és l’únic responsable de custodiar diligentment les dades de les seves targetes de crèdit. En el cas de pèrdua o sostracció de la targeta de crèdit, vostè és responsable de comunicar-ho a l’oficina de la xarxa emissora de la targeta més propera immediatament per telèfon o per qualsevol altre mitjà.

Els usuaris i clients s’obliguen a indemnitzar NONA BCN Belts SL de qualsevol danys i perjudicis que pogués causar-li directament o indirectament com a conseqüència de l’incompliment per part seva de les presents Condicions Generals, la infracció de la normativa aplicable i / o la vulneració dels drets de NONA BCN Belts SL.

l’Usuari reconeix que tècnicament no és possible aconseguir una disponibilitat del lloc web al 100%. No obstant això, NONA BCN Belts SL s’esforçarà per mantenir disponible al lloc web de la forma més constant possible. Especialment, per raons de manteniment, seguretat o capacitat, així com a conseqüència d’esdeveniments sobre els quals no pugui exercir cap control (com ara interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris.), poden produir-se breus anomalies o la suspensió passatgera dels serveis de www.nonabcn.com.

NONA BCN Belts SL no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc web. En particular NONA BCN Belts SL no garanteix sota cap extrem que els usuaris utilitzin el lloc web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat de NONA BCN Belts SL en relació amb qualsevol producte adquirit en el lloc web www.nonabcn.com quedarà limitada estrictament al preu de compra d’aquest producte.

4. Obligacions de clients i usuaris.
Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les condicions generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el lloc web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de NONA BCN Belts SL els seus proveïdors, la resta d’usuaris i clients o , en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares i als adults que no comptin amb la capacitat d’obrar per obligar-se contractualment; NONA BCN Belts SL no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat o la capacitat d’obrar dels mateixos.

Els usuaris i clients de www.nonabcn .com s’obliguen a:

a) Utilitzar el lloc web per realitzar consultes o comandes lícits. Queden prohibits totes les comandes falses, fraudulents o amb ànim defraudatori.

b) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre de client o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats. En particular, cal que ens facilitis una adreça de correu electrònic i una adreça postal per a la realització dels enviaments i, si escau, altres dades de contacte que podrem utilitzar per posar-nos en contacte amb tu si cal.

c) No introduir, emmagatzemar o difondre en el lloc web cap programa, dades, virus, codi, robot o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de NONA BCN Belts SL de qualsevol altre usuari o client o, en general, de qualsevol tercer.

d) Conservar amb la diligència deguda el “nom d’usuari “i la” contrasenya “que li sigui facilitada per NONA BCN Belts SL. El client serà responsable en tot moment de la custòdia de les seves claus d’accés que són personal i intransferible, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudicis que es puguin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de les mateixes. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels continguts del lloc web realitzat sota la contrasenya d’un client es consideren realitzades per aquest client, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús amb completa indemnitat per NONA BCN Belts SL . En cas que es produeixi alguna circumstància que suposi un risc d’accés i / o utilització per part de tercers no autoritzats, el client haurà de comunicar-ho immediatament a fi que procedim immediatament al bloqueig i substitució de la mateixa.

e) No incloure o difondre en el lloc web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.

f) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del lloc web, ja no utilitzar els continguts i la informació inclosa en el lloc web per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

L’usuari i el client accepten que la inobservança de qualsevol de les condicions generals constituirà un incompliment de les mateixes reservant NONA BCN Belts SL el dret de denegar o retirar l’usuari o al client que hagin incomplert les condicions generals, sense previ avís, l’accés al lloc web i el dret de NONA BCN Belts SL d’exercir les accions que li corresponguin en dret.

5. Realització de la comanda. Ofertes i preus.
Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a www.nonabcn.com, i registrar com a client, omplint el formulari electrònic que en cada moment aparegui a la botiga i seguint les instruccions indicades en el mateix. Després del registre, i per procedir a la compra de productes, hauràs d’afegir el producte que vols adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i validant el mateix.

Els preus i ofertes presentats en el lloc web són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia realitzats en www.nonabcn.com, i poden no coincidir amb els preus i ofertes vigents a les botigues presencials d’altres proveïdors dels seus productes.

Tots els preus que s’indiquen en www.nonabcn.com inclouen l’IVA. Aquests preus inclouen les despeses corresponents a l’enviament dels productes, per territori peninsular, França, Regne Unit, Holanda, Itàlia, Bèlgica, Luxemburg i Alemanya. Resta de països a consultar.

La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals com a part de la celebració del contracte. Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, NONA BCN Belts SL remetrà al client un correu electrònic comprovant de la compra. Si el client no està d’acord amb les dades consignades en aquesta confirmació podrà sol·licitar la modificació de les mateixes o l’anul·lació del contracte.

6. Disponibilitat dels productes.
La selecció de productes oferts en www.nonabcn.com és vàlida en tant que els productes estiguin visibles en el lloc web, amb els límits d’estoc disponibles. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. Si es produeixen dificultats quant al seu subministrament o estoc, podem oferir-te productes substitutius d’igual o diferent preu, però si no vols el canvi, et tornarem qualsevol quantitat que poguessis haver abonat.

Reservat el dret de retirar qualsevol producte d’aquest lloc web en qualsevol moment.

No acceptem cap responsabilitat sobre el fet de treure o modificar qualsevol producte o contingut del lloc web, o per no tramitar una comanda una vegada que haguem enviat la confirmació d’enviament.

7. Despeses d’enviament.
Les despeses d’enviament estan incloses en els preus subministrats en el lloc web, en territori peninsular, Regne Unit, França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Alemanya i els realitzarà una empresa especialitzada. A Canàries, Ceuta, Melilla i resta de països es realitzaran a través de correu postal certificat.

8. Pagament.
Els pagaments a www.nonabcn.com es realitzen mitjançant targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues). Per a pagaments realitzats amb targetes emeses fora d’Espanya, cal que el banc emissor estigui acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES). No s’admetran pagaments amb targetes que no compleixin aquest requisit.

NONA BCN Belts SL es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu a la targeta original.

9. Opcions i terminis d’enviament.
Els productes s’envien a l’adreça de lliurament que ens hagis indicat en la comanda. No es fan enviaments a Apartats Postals, per això cal que ens detalls l’adreça exacta de lliurament.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l’horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas d’incompliment per part del client d’aquesta obligació NONA BCN Belts SL no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

En el cas de realitzar una comanda de diversos articles amb diferents disponibilitats, el termini per a l’expedició tindrà en compte el lliurament prevista més llarga. En casos excepcionals, NONA BCN Belts SL es reservarà el dret a desglossar la comanda, enviant els articles disponibles i deixant pendent d’un segon enviament, els articles no disponibles. En aquest supòsit, el segon enviament es realitza sense cap cost addicional.

El termini màxim fixat per als lliuraments de comanda establert per llei és de trenta (30) dies. Això no obstant, el termini habitual de lliurament de NONA BCN Belts SL és de:

  • 24-48 hores en dies laborables a Espanya (excepte Ceuta, Melilla i Canàries) i Portugal, a través de Nacex.
  • 2 a 4 dies laborables, a França, Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Alemanya, a través de Nacex.
  • 5 a 7 dies aproximadament a Ceuta, Melilla i Canàries a través de Correu postal Certificat.
  • Resta països, a confirmar.

En cas que hi hagués algun problema per la nostra part que impedís enviar el paquet en aquest termini, ens posaríem en contacte amb tu per informar-te.

10. Canvis i devolucions.
Canvis
Si un cop rebuda la compra efectuada en www.nonabcn.com no quedes satisfet, podràs canviar-la en un termini de quinze dies des de la recepció.

Per procedir al seu canvi hauràs de comprovar que la teva comanda compleix les següents condicions:

  • El producte no ha d’estar usat.
  • Ha de ser enviat a les mateixes condicions en què va ser rebut.

Per sol·licitar un canvi de model o color, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu eshop@nonabcn.com, especificant el número de comanda i el canvi que vulguis realitzar. En el termini de 24 hores, ens posarem en contacte amb tu per telèfon o mail, per informar-te de com es realitzarà la recollida i la nova entrega, gratuïtament i sense cap cost addicional per part teva en territori peninsular (Espanya i Portugal).

Fora del territori peninsular el comprador haurà de suportar les despeses directes de la devolució, com ara les despeses de transport. T’aconsellem que facis l’enviament per correu certificat o amb justificant de recepció, ja que no podem ser responsables de les pèrdues, retards o enviaments a una adreça errònia. El nou producte resultat del canvi serà enviat novament i gratuïtament.

Si tens algun dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del nostre correu eshop@nonabcn.com

Després d’examinar l’article et comunicarem si tens dret al canvi, el qual s’efectuarà el més aviat possible. No és procedent el canvi o devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.

Una vegada que rebem la mercaderia, i comprovem que compleix amb les nostres condicions de venda anteriorment indicades, procedirem a enviar el nou producte, prèvia confirmació de la diferència d’imports, si fos el cas (abonant la diferència si és a favor seu o bé cobrant la diferència, mitjançant targeta de crèdit o transferència).

Només és possible tramitar canvis de productes adquirits a la nostra botiga online.

Devolucions
Si no quedes satisfet, pots efectuar la devolució en un termini màxim de 15 dies des de la compra del mateix.

Per procedir a la devolució hauràs comprovar que la teva comanda compleix les següents condicions:

  • El producte no ha d’estar usat.
  • Ha de ser enviat a les mateixes condicions en què va ser rebut

Per sol·licitar una devolució, posa’t en contacte amb nosaltres a través del correu eshop@nonabcn.com, especificant el número de comanda i la devolució que vulguis realitzar. En el termini de 24 hores, ens posarem en contacte amb tu per telèfon o mail, per informar-te de com es realitzarà la recollida de forma gratuïta i sense cap cost addicional per part teva en territori peninsular (Espanya i Portugal).

Fora del territori peninsular el comprador haurà de suportar les despeses directes de la devolució, com ara les despeses de transport. T’aconsellem que facis l’enviament per correu certificat o amb justificant de recepció, ja que no podem ser responsables de les pèrdues, retards o enviaments a una adreça errònia. El nou producte resultat del canvi serà enviat novament i gratuïtament.

Un cop rebem el producte retornat i comprovat que compleix amb les condicions de devolució procedirem a la devolució total de l’import, mitjançant la mateixa forma de pagament utilitzada en la compra.

En el cas que en el moment de lliurament d’una comanda un client detecta algun problema (embalatge trencat, manca d’algun dels productes, tares o productes deteriorats o incorrectes) s’ha de posar en contacte per escrit via mail a eshop@nonabcn.com , indicant-nos el mal que pateix dins de les primeres 24 hores següents a la recepció. No s’admetrà cap devolució d’article danyat, així com reclamació d’article que falta, si no ha estat comunicat dins el termini establert. T’informem que tot el producte enviat es revisa acuradament per evitar aquestes situacions.

La devolució o substitució de l’article s’efectuarà el més aviat possible. Se’t enviarà un producte nou lliure de defectes sense cap càrrec extra. En aquest cas el canvi s’efectuarà sempre pel mateix article o referència.

No és procedent la devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en què els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.

11. Reemborsament dels imports pagats.
El reemborsament s’efectuarà a través del mitjà de pagament que va utilitzar en la compra. NONA BCN Belts SL no retornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i estat d’embalatge i dels articles objecte de la devolució o canvi. El preu a tornar és el que originalment figurava en la comanda. Un cop verificat el correcte estat del producte retornat, NONA BCN Belts SL procedirà al reemborsament de l’import en el termini màxim de 7 dies.

12. Privacitat i protecció de dades personals.
A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, NONA BCN Belts SL t’informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de NONA BCN Belts SL amb les dades obtingudes en el lloc web www.nonabcn.com, degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres i per a l’enviament, a través de qualsevol mitjà, d’informació referida als productes i serveis oferts per NONA BCN Belts SL, que puguin ser del teu interès , a partir de l’estudi de les dades obtingudes durant la navegació pel lloc web, de les dades proporcionades a través de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes adquirits, així com qualsevol altre que poguessis fer-nos arribar per una altra via. La utilització del lloc web i la realització d’una comanda impliquen l’acceptació per l’usuari o client del tractament de les seves dades personals.

NONA BCN Belts SL no disposa en cap moment de les dades relatives a la targeta de crèdit. Les dades s’introdueixen directament en una pàgina web segura de l’entitat bancària que gestiona el pagament, garantint així major seguretat i confidencialitat.

NONA BCN Belts SL es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer abans descrita NONA BCN Belts SL ha adaptat les mesures de seguretat imposades pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la lO 15/1999, per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.nonabcn.com poden, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: NONA BCN Belts SL, Travessia de St. Sebastià, 3 baixos, 08700 Igualada (Barcelona) Espanya, i indicant el nom i cognoms, usuari i email amb el que es va donar d’alta, i adjuntant fotocòpia del DNI de l’usuari.

Per la nostra banda, i atenent a la llei vigent mai revelarem les teves dades personals a tercers, només rebràs la nostra Newsletter, on sempre podràs donar-te de baixa fàcilment sol·licitant-ho a través del formulari de contacte. Si no estàs subscrit a la Newsletter, la informació que ens subministris a tu demanat únicament serà utilitzada per a la finalitat de gestió de tu comanda. Si no vols rebre publicitat, només has d’entrar al teu compte i desactivar l’enviament de Newsletter i informacions. Els usuaris podran demanar el cessament dels enviaments de missatges publicitaris escrivint un missatge a l’adreça de correu electrònic eshop@nonabcn.com

13. Comunicacions per escrit.
En utilitzar aquest lloc web, vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques. Les notificacions que ens envieu s’hauran d’enviar preferiblement a través del nostre formulari de contacte.

S’entendrà que les notificacions han estat rebudes 24 hores després d’haver-se enviat un correu electrònic. Si creu no haver-les rebut poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte.

14. Independència i integració de les clàusules.
La il·licitud, invalidesa o inefectivitat de qualsevol de les clàusules incloses en aquestes Condicions Generals no afectarà l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts no es veiessin afectats de forma essencial. Aquestes clàusules han de reemplaçar-se o integrar-se amb altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes.

15. Legislació aplicable i competència judicial.
Les compravendes realitzades en www.nonabcn.com se sotmeten a la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau , coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Igualada (Espanya).

Close

Nona|bcn

Cinturones lujo.

Close
Cart (0)

No hi ha productes a la cistella. No hi ha productes a la cistella.

Nona|bcn

Cinturones lujo.Currency
Language